Martin Kaptein.

jazz

Brad Mehldau - O Ephraim synthesizer solo transcription with pdf
Reharmonisation of a tune, using non-functional harmony